Ukieweb

Krydsfeldt ApS

Jesper Mørk

Hvorfor?

Krydsfeldt eksisterer fordi jeg er overbevist om, at det bliver afgørende for det sunde samfund, at dets aktører kan samarbejde om at finde løsninger på de givne udfordringer.
Krydsfeldt eksisterer for at gøre tværsektorsamarbejdet mod positive samfundsforandringer stærkere.

Hvordan?

Analyse – Projektledelse – Rådgivning

Jeg hjælper organisationer, virksomheder og fonde med at analysere forretningsmuligheder og planlægge fremgangsmåder. Jeg hjælper dem med at komme ud over stepperne med projekter, der ellers kan risikere at komme til at ligge i skuffen; og jeg tydeliggør, hvori den gode fortælling består, og hvordan den kan bruges til at skabe en bevægelse i eller udenfor organisationen.

Værdier

Nysgerrighed
Jeg er nysgerrig på fremtiden; nysgerrig på hvad vi kan gøre den til. Jeg tror på at potentialer kan forløses, når aktører sættes sammen på nye måder. Nysgerrigheden driver mig, og er central i min interaktion med kunderne. Vi er begge nysgerrige på, hvad vi kan forløse.

Vovemod
Det kræver vovemod at opsøge det ukendte og følge sine visioner for fremtiden. Jeg tilstræber selv at være modig og oplever at mit arbejde opstår der, hvor både kunden og jeg tør sætte noget på spil. Nysgerrighed kombineret med vovemod skaber muligheder.

Umage
Jeg har høje forventninger til mig selv, og til menneskerne omkring mig. Forventninger om at vi gør os umage i vores arbejde og i vores relation til hinanden. Jeg arbejder i forpligtende fællesskaber, hvor vi gør os umage og sætter en ære i at gøre et godt arbejde.