Partnerskabshuset Krydsfelt

PARTNERSKABSHUSET
KRYDSFELT

Blog

Blog

Debat: Partnerskaber på tværs af sektorer er altafgørende for en bæredygtig fremtid

blog, News, timeline
featured image

Udgivet på Altinget.dk her.

Af Lasse Alfastsen, Mie Brandstrup og Jesper Mørk
Hhv. social iværksætter og ejer af Bæredygtig Kommunikation, journalist og ejer af Genlyd, og krydsfeltskonsulent og ejer af Krydsfeldt.

Virksomheder og organisationer står over for et valg: Business as usual eller en ny vision for verden. Sammen repræsenterer de håbet om en bæredygtig verden frem mod og efter 2030. Én ting er dog sikkert: Vi når kun derhen, hvis vi står sammen og handler i fællesskab.

Derfor er verdensmål nr. 17 “Partnerskaber for handling” altafgørende. Det er kun muligt at sætte tilstrækkeligt tryk på den bæredygtige omstilling, hvis vi gør det sammen. På tværs af sektorer, særinteresser og politiske skel.

Fem ledere udtaler sig om succesfulde partnerskaber
Men hvordan skaber man værdifulde partnerskaber, der reelt bidrager til den bæredygtige omstilling? Og hvordan sikrer man et effektivt samarbejde som privat virksomhed og civilsamfundsorganisation?

Dét satte vi os for at undersøge under årets Folkemøde på Bornholm, der for første gang havde verdensmålene som hovedtema, ved at podcast-interviewe ledere fra fem store virksomheder og organisationer.

Fem aktører, der fylder meget i deres felt, og som hver især har stor indflydelse på, hvordan Danmark bidrager til at indfri verdensmålene i det næste årti. De fem virksomheder/organisationer er Care Danmark, Ørsted, Globalt Fokus, Netto og Dansk Industri.

Store muligheder og mange udfordringer i partnerskaber
Man kan opsummere behovet for og mulighederne ved partnerskaber mellem civilsamfundsorganisationer og private virksomheder som en tvingende nødvendig handling og en potentiel værdifuld strategisk mulighed.

Det er både ledere, eksperter og medarbejdere som oftest enige om. Men til trods for den potentielt store værdi som et strategisk og effektivt koordineret partnerskab på tværs af sektorer kan skabe, er der mange bump på vejen.

Alt for ofte ender partnerskaber, før de for alvor kommer i gang. Dermed risikerer begge parter at spilde en masse ressourcer, som kunne være brugt anderledes.

Og selvom de involverede medarbejdere ofte gennemgår en værdifuld læringsproces, er ingen tjent med udsigtsløse partnerskabsmodeller – slet ikke hvis de kunne være undgået.

Så hvordan sætter man ind over for disse udfordringer, og hvad er de rigtige løsninger, der sikrer, at ressourcerne bliver brugt effektivt, og at begge parter får noget ud af partnerskabet

Mange af de samme udfordringer går igen
Der er flere forskellige grunde til, at tværsektorielle partnerskaber ikke lever op til sit potentiale. Historien har det som bekendt med at gentage sig, og det er ofte mange af de samme udfordringer, der går igen.

Manglende rammesætning og forventningsafstemning om partnerskabet er ofte kilde til, at partnerskaber mislykkes. Det samme gælder for de to sektorers forskellige styringsmekanismer og sprog, som ikke altid supplerer hinanden optimalt.

Samtidig oplever de involverede også, at man ikke i tilstrækkelig grad forstår hinandens organisationer undervejs i forløbet og derfor kolliderer.

Men der er også mange partnerskaber mellem forskelligartede aktører, der lykkes. Dét er de fem organisationer/virksomheder, vi har interviewet, gode eksempler på.

I vores interview med de fem ledere var der særligt fem hovedpointer, som stak ud, når det handler om at etablere og drive succesfulde partnerskaber, som andre organisationer kan lære fra og anvende i arbejdet med nye eller eksisterende partnerskaber.

1. Gensidig respekt er afgørende før, under og efter

2. Det lokale element skal tænkes ind fra start

3. Man skal turde at miste kontrollen og vinde mere sammen

4. Strukturér processen grundigt før I går i gang

5. Hav tålmodighed undervejs – gode ting tager tid

De fem anbefalinger giver god mening i sig selv, men det er på sin plads at uddybe hver anbefaling en smule med udgangspunkt i de fem lederes citater fra vores podcastinterview.