Partnerskabshuset Krydsfelt

PARTNERSKABSHUSET
KRYDSFELT

Blog

Blog

Hvilke udfordringer er der ved partnerskaber?

blog, News, timeline

Der er ikke noget ”bare”, når det kommer til partnerskaber. Ikke desto mindre er der store muligheder for de virksomheder og NGO’er, som sætter sig for at være de bedste at være i dialog og partnerskab med.

Partnerskaber er ofte svære at indgå og vedligeholde. Parterne har forskellige måder at arbejde på, og er ofte ikke tilstrækkelig åbne omkring deres interesse i partnerskabet eller deres forventninger til modparten. Det er uhensigtsmæssigt, for det gode partnerskab bygger på tillid og en god forventningsafstemning, som er umulige at opnå uden åbenhed.

Dertil kommer det ofte skæve magtforhold, der er, når NGO og virksomhed mødes, hvor NGO’en let kan komme til at ligge under for det store pres, der er på dem for at lande et samarbejde med den givne virksomhed. Igen er åbenhed om behov og interesser den bedste metode til at nivellere magtforholdet og opbygge tillid.

Endelig ser man ofte virksomheder og NGO’er gå til partnerskabsdialoger med en meget snæver dagsorden. For eksempel tænker virksomheden kun på at skabe den ønskede branding og organisationen kun på at modtage en donation. Problemet med det snævre perspektiv er, at det kan fungere som en spændetrøje for dialogen. En bestemt branding og en stor donation er svære mål at opnå på kort sigt. Derfor kommer man i dialogen kun til at se mod horisonten, og det man gerne vil opnå på lang sigt. Det bliver med andre ord svært at gøre noget her og nu.

Derfor er min anbefaling, at man udvider sin horisont og sætter flere bundlinjer i spil, så noget kan opnås nu og andet senere. Sådan bliver det langt nemmere at opbygge tillid og forventningsafstemme og dermed også at nå frem til det store mål senere i partnerskabet.

Og så skal man være opmærksom på, at det at arbejde med partnerskaber er et spørgsmål om godt håndværk. Man må gøre sig umage, dedikere tid til at være omhyggelig og kontinuerligt udvikle sine færdigheder.