Partnerskabshuset Krydsfelt

PARTNERSKABSHUSET
KRYDSFELT

Blog

Blog

Hvordan får man mere ud af sit partnerskab?

blog, News, timeline

Mange partnerskaber resulterer ikke i den ønskede værdi. Det kan blandt andet have at gøre med tid, ressourcer, processer og innovation. For at få mere ud af sine partnerskaber anbefaler jeg to ting.

  1. For det første bør man se på processerne omkring partnerskabet. Mødes I på den rigtige måde? Møder I op forberedt? Hvem er det, der mødes? Ofte kan alsidighed i dialogen, være med til at skabe og vedligeholde energien. Det må ikke være de samme mennesker, som mødes i det samme rum og drikker den samme kaffe gang på gang. Der skal alsidighed til for at skabe energi og kreativitet i partnerskaber, og derigennem kontinuerlig værdiskabelse.
  2. For det andet bør man tage et statustjek på sine partnerskaber efter et års tid. Den dybe tallerken skal ikke genopfindes, men måske skal der nye idéer til at forløse det potentiale, der ligger foran jer. Her kan det være gavnligt med et frisk blik udefra, som upartisk kan stille spørgsmål til det, I gør, og komme med forslag til, hvordan begge parter kan få endnu mere ud af samarbejdet ved at justere på samarbejdets metode og indhold.

Med et friskt blik på processen omkring partnerskabet samt partnerskabets metode og indhold kan begge parter få mere ud af det partnerskab, de har kæmpet for at indgå. Værdi fra dag 1 lægger fundamentet. Værdi i år 2 skabes successen.