Partnerskabshuset Krydsfelt

PARTNERSKABSHUSET
KRYDSFELT

Blog

Blog

Hvordan kommer man i gang med partnerskaber?

blog, News, timeline

“Satspuljen er begravet” og vi skal finde nye veje. De tre vigtigste elementer for at komme i gang med at arbejde med partnerskaber er at man:

  1. Gør sig klart hvad man ønsker at opnå med partnerskaberne
  2. Afgør hvordan man vil gå til processen mellem kontakt og kontrakt
  3. Identificerer dem man vil tale med om et eventuelt samarbejde

Alle tre elementer er overkommelige. Dog bliver de negligeret af mange, som derfor kommer skidt fra start med deres partnerskaber.

1. Gør jer klart hvad I ønsker at opnå med partnerskaberne
For at afklare, hvad man vil opnå med partnerskaberne, bør man starte med at afholde en intern workshop. Her skal I liste alle de ting, der får jer til at lykkes som organisation eller virksomhed, såsom overskud, stolthed, hjælp, effektivitet, innovation, identifikation. Herefter skal de prioriteres og tages med til dialogerne med den potentielle partner.

2. Afgør hvordan I vil gå til processen mellem kontakt og kontrakt
Dem som skal tage del i dialogen og samarbejdet, bør sætte sig sammen og diskutere, hvad de vil gøre for, at bliver en god og værdifuld dialog. Der skal tages stilling til, hvordan man vil gå til møderne, hvordan man forestiller sig processen forløbe, samt afdække hvad der konkret kan gøres for at opbygge tillid og afstemme forventninger. Det skal være en god oplevelse, at lære hinanden at kende. Det er et spørgsmål om godt håndværk.

3. Identificer dem I vil tale med om et eventuelt samarbejde
Endelig skal man screene markedet for at identificere potentielle samarbejdspartnere. Man skal ikke blot gå til top of mind-virksomheder og -organisationer. I skal gøre det klogere! Se på deres historik, deres nøgletal og på matchet mellem jeres og deres profil og værdier. Og brug derefter den fornødne tid på at analysere den bedste indgangsvinkel for at opnå jeres mål med dialogen.

Start med de tre skridt. Så kommer I godt i gang med at arbejde med partnerskaber.