Partnerskabshuset Krydsfelt

PARTNERSKABSHUSET
KRYDSFELT

Blog

Blog

Hvordan skaber man værdi i partnerskaber?

blog, News, timeline

Værdi skaber man ved både at give og at modtage. Det er en interaktion, hvor den, der tør give mest, også får mest. Dermed ikke sagt at man skal sælge ud eller glemme sine egne behov, men ikke desto mindre skal der mere til end kun at have øje for egen potentiel vinding.

Partnerskaber skal ses som en lang rejse, hvor man sammen forfølger et fælles mål. Men for at nå langt på rejsen sammen, skal der både skabes værdi fra start, undervejs og på lang sigt. Derfor skal der også skabes værdi fra dag 1, mens man er i gang med at lære hinanden at kende. Det kan for eksempel gøres ved at arbejde med forsamarbejdsaktiviteter eller ved at arbejde med en prøveperiode for samarbejdet.

Grundlæggende foregår værdiskabelse i partnerskaber i en vekselvirkning mellem den store vision for samarbejdet og mulighedsrummet her og nu. Gode partnerskaber har en stor vision og et ambitiøst mål, og formår at kombinere den med konkrete, materielle nedslag, som giver mening her og nu, og som bærer vidnesbyrd om den rejse, man er på sammen i partnerskabet.