Partnerskabshuset Krydsfelt

PARTNERSKABSHUSET
KRYDSFELT

Blog

Blog

Hvorfor arbejde med partnerskaber?

blog, News, timeline

De udfordringer, vi som samfund står overfor, bliver stadig mere komplekse. Klimaforandringer, migrationsstrømme, ulighed og polarisering er problemer, som ikke kan løses af én person, én organisation, én virksomhed eller ét land. Dertil kommer de støt stigende forventninger til civilsamfundet og erhvervslivet om at tage medansvar og finde løsninger på problemerne.

Men hvordan? Det kan være svært at svare på for den enkelte. Derfor har de brug for hinanden – organisationerne og virksomhederne – for når de arbejder sammen i partnerskaber er de rette ressourcer og incitamenter til stede til at finde løsninger, der kan gøre den nødvendige forskel for verden.

Derudover bør organisationer og virksomheder arbejde med partnerskaber, fordi de derigennem kan få dækket centrale behov samt udvide den platform, de arbejder ud fra. Partnerskaber kan bidrage til et eller flere af de elementer, der skal til for, at man som organisation eller virksomhed lykkes.

For begge typer aktør gælder, at de skal skabe økonomisk værdi, kontinuerligt udvikle produkter eller ydelser, retfærdiggøre deres valg overfor stakeholders, positionere sig i offentlighedens bevidsthed, skabe intern identifikation, tiltrække og fastholde medarbejdere samt løbende opkvalificere deres kompetencer.

Sættes disse bundlinjer i spil i en partnerskabsdialog, er der god chance for, at partnerne kan opnå mere sammen, end de kan hver for sig. Derfor skal man arbejde med partnerskaber.