krydsfeldts referencer

Sparringspartner og projektleder i forbindelse med konferencer. Heriblandt Velfærdens Innovationsdag 2020.

Screening og nærgående analyse af virksomhedsprospekter med henblik på etablering af samarbejder, samt projektleder på indsamlingsshow.

Sparringspartner på og konceptudvikler af nye interne CSR-initiativer.

Konceptudvikling af Spar Nords lokale aktiviteter samt rådgivning om implementering af partnerskaber.

Afdækning af bundlinjer og partnerskabskoncept samt screening af virksomhedsprospekter med henblik på etablering af samarbejder.

Sparringspartner i forbindelse med udvikling af nyt forretningsområde.

Sparringspartner og projektleder på udvikling af et partnerskabskoncept, som mundede ud i et partnerkatalog.

Fungerer som eksternt sekretariat for netværket, og bidrager derfor til netværkets daglige drift.

Sparringspartner i forbindelse med kommunikation samt analyse af virksomhedsprospekter med henblik på salg.

Dybdegående markedsanalyse af peer to peer-fundraising.

Afdækning af bundlinjer og partnerskabskoncept samt screening af virksomhedsprospekter med henblik på etablering af samarbejder.

Projektleder på GDPR-proces i samspil med Administrationschefen.

Projektledelse af udrulning af global digital samarbejdsplatform for VP for Field Marketing.

Implementering af CRM-løsninger hos kunder samt procesfacilitering i forhold til overholdelse af Persondataforordningen.

Sparringspartner i forbindelse med udvikling af målrettet kommunikationsmateriale.

Deltagelse i screening for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd af pensionsselskabers ansvarlige investeringer.

Assistance i forbindelse med forberedelse af Fundraisingkonferencen 2019 og 2020.

Projektledelse af strategiproces med henblik på udvikling af forretningsplan.

Afdækning af bundlinjer og partnerskabskoncept samt screening af virksomhedsprospekter med henblik på etablering af samarbejder.

Sparringspartner og projektleder på udvikling af et partnerskabskoncept, som mundede ud i et partnerkatalog.